BIP

Zamówienia publiczne

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Zapytanie ofertowe na dostawę środków spożywczych do stołówki przedszkolnej w roku w 2019.
Zapytania ofertowe dla poszczególnych śodków spożywczych znajdują sie poniżej:

Dokumentacja

załącznik Gr 4 zapytanie o cenę prod.mleczarskie.docx

załącznik Gr. 6 Produkty zwierzęce, mięso.docx

załącznik Gr.7 Rosliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa.docx

załącznik Gr 8 Różne produkty spozywcze.docx

załącznik Gr 9 Ryby, ryby przxetorzone i konserwowane.docx

załącznik Gr.10 Wyroby piekarskie.docx

załącznik Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba


stronę wyświetlono 129 razy Artykuł wyświetlony 129 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.