BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Akta osobowe pracowników.
Arkusze ocen uczniów.
Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.
Dziennik psychologa szkolnego.
Ewidencja legitymacji pracowniczych.
Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego.
Ewidencja osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych.
Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
Ewidencja wydanych zaświadczeń.
Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.
Księga druków ścisłego zarachowania.
Księga ewidencji uczniów.
Księga zastępstw nauczycieli.
Listy płac pracowników.
Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Protokoły Rady Pedagogicznej.
Rejestr delegacji służbowych.
Rejestr korespondencji.
Rejestr wypadków uczniów.
Rejestr zwolnień lekarskich. uczniów z ćwiczeń wychowania fizycznego.
Składnica akt.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej oraz elektronicznej przez pracowników.               Są dostępne w godzinach pracy administracji szkoły.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-09-25 14:41:10 Zmiana publikacji zs6
2 2012-09-25 14:40:42 Zmiana publikacji zs6
3 2012-09-25 14:40:18 Zmiana publikacji zs6


stronę wyświetlono 3170 razy Artykuł wyświetlony 3170 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.