BIP

Mapa strony

             Struktura organizacyjna
             Statut
             Regulaminy organizacyjne
       Oferty pracy
             Ogłoszenia o przetargach
             Rozstrzygnięcia przetargu
             Ogłoszenia o zamówieniach
       Wyniki kontroli
       ePUAP
       RODO
       Sygnaliści


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.